ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 90 ปี Sankosha เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในญี่ปุ่น และในระดับโลก

Sankosha Engineering ได้นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการป้องกันฟ้าผ่าภายใน (Sankosha Surge Protection) และป้องกันฟ้าผ่าภายนอก (Sankosha Grounding System) อาธิเช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้า (Sankosha Surge Protection for Power System) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบสื่อสาร (Sankosha Surge Protection for Communication System) อุปกรณ์ลดค่าความต้านทานดิน (Sankosha San Earth)

กระแสเสิร์จ” (Surge Current) หรือ “ไฟกระชาก” ในระบบไฟฟ้า คือกระแสที่เกิดขึ้นจากการมีแรงดันสูงชั่วขณะ (Transient) เกิดขึ้นในระบบซึ่งทำให้ในวงจรเกิดแรงดันไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้า (Surge Current) สูงขึ้นมากๆ ในเวลาอันสั้น โดยสาเหตุของการเกิดกระแสเสิร์จ หรือไฟกระชาก (Surge Current) มากกว่า 80% ของไฟกระชากเกิดจากปัจจัยภายใน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในระบบเอง เช่น การใช้งานอุปกรณ์ Switching อย่างอินเวอร์เตอร์สำหรับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ (Solar Inverter) อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ (PLC) การใช้งานมอเตอร์ อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ (EV Charger) รวมถึงความผิดปกติของระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน หรืออาคาร ส่วนอีก 20% ของไฟกระชากที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยภายนอกอย่างฟ้าผ่า หรือความผิดปกติในระบบจำหน่าย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟกระชากเหล่านี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นมากในอนาคตตามความซับซ้อนของวงจร และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ โดยไฟกระชากนี้สามารถสร้างความเสียหายระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์ต่างๆ ทำให้ระบบหยุดทำงาน สูญเสียข้อมูล และเวลา ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกล่าวการป้องกันไฟกระชากจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนอาคารบ้านเรือนที่มีอุปกรณ์ข้างต้น

Sankosha เป็นผู้นำในการผลิต Gas Discharge Tube ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันของอุปกรณ์ Surge Protection ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ และป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection Device : SPD) ของโลก ได้มีการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้า (Sankosha Surge Protection for Power Supply System) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์คอนโทรลเครื่องจักร (Sankosha Surge Protection for Control System) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบกล้องวงจรปิด (Sankosha Surge Protection for CCTV System, RJ45 Lan SPD) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย (Sankosha Surge Protection for Fire Alarm) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับสาย Coaxial (Sankosha Coaxial Surge Protection Device)

Sankosha Surge Protection for Power supply Class 1 และ Class 2
Sankosha Surge Protection for Power supply Class 1 และ Class 2
Sankosha Surge Protection for CCTV System, RJ45 Lan SPD
Sankosha Surge Protection for CCTV System, RJ45 Lan SPD
Sankosha Surge Protection for Fire Alarm
Sankosha Surge Protection for Fire Alarm

ปัจจัยสำคัญของการป้องกันฟ้าผ่าและป้องกัน Surge คือระบบกราวด์ โดยค่าความต้านทานดินมีความจำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62305 สำหรับพื้นที่ ที่มีค่าความต้านทานดินสูง เช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่ดินทราย การปรับปรุงค่าความต้านทานดินจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะให้ได้ค่าความต้านทานดินเป็นไปตามต้องการ

Sankosha ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ San-Earth สำหรับปรับปรุงค่าความต้านทานดินเพื่อให้การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบกราวด์เป็นไปตามมาตรฐาน

San-Earth
San-Earth

บริษัท S.S.B SIAM จัดจำหน่ายสินค้า Surge Protection จาก Sankosha และสามารถให้คำปรึกษาทางเทคนิคของตัวอุปกรณ์ สามารถออกแบบพร้อมติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน (Surge Protection) ให้แก่ลูกค้าทุกท่านได้ ทั้งนี้บริษัทมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ Sankosha จะสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าคุณภาพสูง เพื่อที่จะสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงของลูกค้าได้