JACKS

Jacks Duff-Norton air motor “Jacks” ได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกในการใช้งานและการเคลื่อนย้าย มีทั้งหมด 7 รุ่น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยยกหรือค้ำสามารถยกน้ำหนักตั้งแต่ 20-100 ตัน. Duff-Norton Jacks มีความปราณีตในการผลิต ผ่านการทดสอบทดสอบเพื่อให้การใช้งานมีความทนทาน รวมถึงมีระบบเบรคที่ป้องกันการพลาดและการหยุดกะทันหัน เพื่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้งานกับรถบรรทุก รถขนส่ง รถพ่วง และอื่นๆ ที่ต้องการยกน้ำหนักตั้งแต่ 20-100 ตัน