Baldor Dc Motor & Dc Control

 

Baldor Dc Motor & Dc Control เป็นมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์ชนิดที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่อง การควบคุมแรงบิดได้คงที่ มีความแม่นยำสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีอายุการใช้งานของมอเตอร์ยาวนาน และ Baldor มี dc control เพื่อ Support การใช้งาน เช่น Lifting magnet generator ,field conversion tach mounting kit for permanent ,FlexPak 3000 digital dc drive etc.

 

Baldor Motor Application:
This Baldor motor use for general purpose including conveyor ,material handling equipment and packaging machinery.

 

Baldor Motor Feature :
This Baldor motor have high quality ball bearing motor with precision machined die cast aluminum or steel housings. Dynamically balanced for smooth ,vibration-free operation.