Dodge Stainless Steel Bearing

Dodge Stainless Steel Bearing
Dodge Stainless Steel Bearing

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องให้ความสำคัญอย่างสูงกับความสะอาดและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ เกียร์ทดรอบ หรือตลับลูกปืน จำเป็นต้องสามารถทำงานได้ในภาวะที่มีความชื้นสูงที่เกิดจากการทำความสะอาดไลน์ผลิต หรือกระบวนการผลิต Dodge ได้มีการออกแบบตลับลูกปืนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ (Food Industry Bearing) โดยแบ่งเป็นสองรุ่นหลักคือ

1. Dodge food safe bearing เป็น Stainless steel bearing 100% ที่เหมาะสำหรับบริเวณที่อาจมีการสัมผัสอาหารโดยตรงได้ โดย food safe bearing สามารถฉีดล้างได้ด้วยคุณสมบัติ IP 69

1. Dodge Food Safe Bearing
1. Dodge Food Safe Bearing

2. Dodge E-Z Kleen Bearing และ Dodge Ultra Kleen Bearing เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีความเปียกชื้นโดยจะใช้ลูกปืนสแตนเลสร่วมกับ Housing ที่เป็น Food Grade Polymer

2. Dodge E-Z Kleen Bearing และ Dodge Ultra Kleen Bearing
2. Dodge E-Z Kleen Bearing และ Dodge Ultra Kleen Bearing

บริษัท S.S.B SIAM มีความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก บริษัท Dodge Industrial ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถให้คำปรึกษาทางเทคนิคในเรื่องอุปกรณ์แบริ่ง (Dodge Bearing), เกียร์ทดรอบ (Dodge Gear) และ Dodge Coupling ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน บริษัทมีความมั่นใจว่า Dodge จะสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าคุณภาพสูง เพื่อที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงของลูกค้าได้