Dodge Sleevoil Bearing

Dodge Sleevoil Bearing เป็นตลับลูกปืนชนิดพิเศษซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ Dodge ที่ไม่ได้มีการใช้ Roller Element แต่ใช้สารหล่อลื่นเป็น Oil Film แทนโดยเหมาะสำหรับการใช้งานโหลดประเภทความเร็วสูง และการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง โดย Dodge Sleevoil Bearing ถูกออกแบบให้มีระบบการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรับ Radial และ Thrust โหลดที่สูง และเนื่องจากการที่ Dodge Sleevoil Bearing ไม่มี Rolling Element หรือไม่มีการสัมผัสกันทางกลของอุปกรณ์ เช่น ลูกปืนทำให้ Dodge Sleevoil Bearing มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนทั่วไปมาก และไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนลูกปืนอันเนื่องมาจากการสึกหรอ (Maintenance Free)

Dodge Sleevoil RTL Series hydrodynamic bearings provide exceptionally strong performance in high heat applications. The liner design offers excellent radial and thrust load capacities.

บริษัท S.S.B SIAM มีความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก บริษัท Dodge Industrial ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถให้คำปรึกษาทางเทคนิคในเรื่องอุปกรณ์แบริ่ง (Dodge Bearing), เกียร์ทดรอบ (Dodge Gear) และ Dodge Coupling ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน บริษัทมีความมั่นใจว่า Dodge จะสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าคุณภาพสูง เพื่อที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงของลูกค้าได้

Dodge Sleevoil RTL Series
Dodge Sleevoil RTL Series