Allen-Bradley Soft Start

Allen-Bradley Soft Start ออกแบบมาสำหรับการ Start motor เพื่อลดกระแสขณะ Start และเพื่อการ Start ที่นุ่มนวล ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของ Motor และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ โดย Soft start ของ AB จะมีทั้งควบคุม Motor 1 ph และ 3 ph