การส่งมอบชุด Servo Drive System ระบบตัดเหล็ก
ของ REJ, Reliance Electric Japan

Reliance Electric Japan (REJ) ใส่กล่องมาอย่างดี
สินค้ามีหีบห่อสวยงาม เรียบร้อย

เนื่องจากสินค้ามีการขนส่งทางเรือ การปกป้องความเสียหายจากความชื้น และไอทะเลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทาง Reliance Electric Japan (REJ) ได้ทำการป้องกันสินค้ามาอย่างเรียบร้อย

ขั้นตอนการยกขึ้นห้องควบคุมของโรงงานผู้ใช้งาน ซึ่งต้องควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด
โดยวิศวกรผู้ชำนาญ จาก Reliance Electric Japan (REJ)

ความเรียบร้อย และสภาพตู้ควบคุม Servo Drive System ของระบบตัดเหล็ก สวยงามเรียบร้อยดี

การส่งมอบงานเรียบร้อยเป็นไปตามความต้องการ และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า
ทางบริษัทต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจในสินค้า และบริการของเรา