บริษัท เอส.เอส.บี สยาม จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนาที่ทาง ABB จัดขึ้น
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในหัวข้อ

“Energy efficiency Symposium” ประเทศไทยสู่ยุคพลังงานเปลี่ยนผ่าน

ทางบริษัทเราพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ Carbon neutrality และสามารถให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านถึงแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานมาตรการบีโอไอ (BOI กระทรวงพลังงาน) ตลอดจนสินค้าที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อที่จะช่วยลูกค้าทุกท่านบรรลุเป้าหมายในการลด Carbon footprint และก้าวสู่ Net zero ด้วยการลดใช้พลังงานภายในโรงงาน