ได้รับรางวัลชนะเลิศ บริษัทที่ทำยอดขาย NEMA Motor ได้มากที่สุดใน Southeast Asia

บริษัท เอส.เอส.บี สยาม จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ “NEMA & MPT Products Award” จาก ABB Singapore ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ทำยอดขาย NEMA Motor ได้มากที่สุดใน Southeast Asia