ได้รับรางวัล “ACHIEVEMENT AWARD” จาก ABB

Achievement Award

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2018 ทางบริษัทได้ร่วมงานกับ ABB เป็นอย่างดี และบรรลุเป้าหมายในยอดขายประจำปี จึงได้รับรางวัล “ACHIEVEMENT AWARD” ประจำปี 2018 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาจากบริษัท ABB ประเทศไทย ซึ่งสร้างความยินดีให้กับทางบริษัทเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้