เยี่ยมชมโรงงาน ABB ที่ประเทศ Finland

 

ทางบริษัท เอส.เอส.บี สยาม จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เดินทางไปเยี่ยมโรงงานผลิตมอเตอร์ของ ABB ณ ประเทศ Finland