สัมมนา Meat & Poultry Edition

 

บริษัท เอส.เอส.บี สยาม จำกัด ได้ออกบูธในงานสัมมนา Meat & Poultry Edition จัดขึ้นที่ Jupiter Room, IMPACT
ทางบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ Baldor-Reliance Food Safe Stainless steel NEMA motors
และ ABB Smart Sensor ไปแสดงในงานนี้ด้วย